آیین تکریم و معارفه مدیر تحصیلات تکمیلی برگزار شد.

آیین تکریم و معارفه مدیر تحصیلات تکمیلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک در مراسمی با حضور دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه اراک سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشگاه معرفی شد.

بر این اساس طی حکمی از سوی دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه اراک ،دکتر مجید کمیجانی به عنوان سرپرست تحصیلات تکمیلی معرفی و از زحمات دکتر همتا تقدیر شد.

آدرس کوتاه :