آیین تکریم و معارفه مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک برگزار شد

آیین تکریم و معارفه مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک در مراسمی با حضور دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه اراک سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشگاه معرفی شد.

بر این اساس طی حکمی از سوی دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه اراک ،دکتر مجید منصوری به عنوان سرپرست تحصیلات تکمیلی معرفی و از زحمات دکتر کمیجانی تقدیر شد

 

آدرس کوتاه :