آیین تکریم و معارفه مدیر مرکز مشاوره دانشگاه اراک

آیین تکریم و معارفه مدیر مرکز مشاوره دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر مجتبی ذوالفقاری، سرپرست دانشگاه اراک طی حکمی دکتر محسن نظری فر عضو هیات علمی گروه مشاوره را  به سمت مدیریت مرکز مشاوره دانشگاه اراک منصوب کرد.

آیین تکریم و معارفه مدیر مرکز مشاوره روز شنبه 7 اسفندماه در اتاق  شورا ساختمان دکتر قریب با حضور مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاون دانشجویی و کارکنان این حوزه برگزار شد.

در این نشست از زحمات مدیر سابق مرکز مشاوره تقدیر شد.

 

آدرس کوتاه :