آیین تکریم و معارفه مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اراک

آیین تکریم و معارفه مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر مجتبی ذوالفقاری، سرپرست دانشگاه اراک طی حکمی دکتر مهرداد اکبری عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی را  به سمت مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اراک منصوب کرد.

آیین تکریم و معارفه مدیر کتابخانه مرکزی روز یکشنبه 17 بهمن ماه در اتاق  شورا ساختمان دکتر قریب با حضور معاون پژوهش و فناوری و کارکنان این حوزه برگزار شد.

در این نشست از زحمات مدیر سابق کتابخانه مرکزی تقدیر شد.

 

آدرس کوتاه :