آیین تکریم و معارفه معاونین دانشکده کشاورزی و مدیر پژوهشکده آب

آیین تکریم و معارفه معاونین دانشکده کشاورزی و مدیر پژوهشکده آب

آیین تکریم و معارفه معاونین دانشکده کشاورزی و مدیر پژوهشکده آب روز چهارشنبه 31 فرودین ماه با حضور معاونین مالی، اداری و پشتیبانی و  پژوهش و فناوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر مجتبی ذوالفقاری، سرپرست دانشگاه اراک طی حکمی دکتر ایمان حاج خدادادی عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم دامی را به سمت سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه و دکتر مهدی بیکدلو عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی را به سمت معاونت پشتیبانی و فرهنگی دانشگاه اراک منصوب کرد. 
 در ادامه دکتر نازنین شاه کرمی عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی عمران طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه اراک به عنوان سرپرست پژوهشکده آب دانشگاه اراک منصوب شد.
در این نشست از زحمات دکتر خدیوی معاون آموزشی- پژوهشی و دکتر لشکری معاون فرهنگی پشتیبانی و دکتر مه نوش مقدسی مدیر سابق پژوهشکده آب تقدیر شد.
آدرس کوتاه :