آیین تکریم و معارفه معاون مدیر امور خدمات آموزشی

آیین تکریم و معارفه معاون مدیر امور خدمات آموزشی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، آیین تکریم و معارفه معاون مدیر امور خدمات آموزشی در دانشگاه اراک برگزار شد.

در این جلسه دکتر بهرامی، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، دکتر محمدعلی بداغی فرد، مدیر امور آموزشی دانشگاه و جمعی از همکاران حوزه آموزش حضور داشتند.

دکتر سعید حمیدی، رئیس دانشگاه اراک ضمن تشکر از زحمات ارزنده سرکار خانم زهرا خواجوی، معاون مدیر امور خدمات آموزشی اسبق دانشگاه اراک طی حکمی سرکار خانم مهری آنجفی را به سمت معاون مدیر امور خدمات آموزشی دانشگاه اراک منصوب نمود.

دکتر محمد علی بداغی فرد مدیر امور خدمات آموزشی دانشگاه اراک نیز، ضمن تقدیر از زحمات فراوان سرکار خانم زهرا خواجوی در مدت تصدی مسؤولیت وی، برای معاون جدید آرزوی موفقیت کرد.