آیین رونمایی از مجموعه کتابهای "خوشمزه های تاریخ " برگزار شد.

آیین رونمایی از مجموعه کتابهای "خوشمزه های تاریخ " برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک ،آیین رونمایی ازمجموعه کتابهای "خوشمزه های تاریخ " به قلم دکتر حمید عبداللهیان عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک داستان نویس، منتقد و نویسنده ی ادبیات کودک و نوجوان و دکتر عبدالله متولی استاد و دانشیار گروه تاریخ دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه اراک وبه همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی و با همکاری اداره کل نهاد کتابخانه ها روز سه شنبه ۶ تیرماه۱۴۰۲ برگزار شد.

در این مراسم نویسندگان مجموعه کتابهای خوشمزه های تاریخ در بخش پرسش وپاسخ پیرامون مراحل شکل گیری و نگارش این مجموعه، ظرفیت های تاریخ ایران اسلامی جهت استفاده در مسیر داستان نویسی، چگونگی تبدیل سوژه های تاریخی به داستان و اهمیت و ارزش تاریخ در زندگی انسانها به عنوان سند هویت توضیحاتی ارائه کردند.

در حاشیه برگزاری آیین رونمایی و جشن امضا ،کاشت نهال یادمان نویسندگان مجموعه "کتابهای خوشمزه های تاریخ" در محوطه مجتمع کانون پرورش فکری با حضور مدعوین و شرکت کنندگان و اعضا مراکز برگزار شد.

آدرس کوتاه :