آیین نکوداشت ورود نو دانشجویان دانشگاه اراک برگزار شد.

آیین نکوداشت ورود نو دانشجویان دانشگاه اراک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک به همت معاونت فرهنگی دانشگاه اراک آیین نکوداشت ورود نو دانشجویان دانشگاه اراک با حضور بیش از 1000 نو دانشجو دوشنبه 1 آبان در سالن فجر دانشگاه اراک برگزار شد.

آدرس کوتاه :