بازدید اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری اراک از دانشگاه اراک

بازدید اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری اراک از دانشگاه اراک


اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری اراک در روز پنج شنبه ۲۳ دی از دانشگاه اراک بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، در این بازدید که بیش از ۴ ساعت به طول انجامید، بازدید از تعدادی از پروژه های عمرانی، نیروگاه خورشیدی، کتابخانه مرکزی، و مرکز نوآوری مبین و نیز نشست مشترک با هیئت رئیسه دانشگاه انجام پذیرفت.
اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری اراک در این بازدید با حضور در مرکز نوآوری مبین با فعالیت های این مرکز آشنا شده و از نزدیک در جریان توانمندی های فناورانه تعدادی از شرکت های مستقر در این مرکز قرار گرفتند.
در نشست مشترک تیم بازدید کننده با هیئت رئیسه دانشگاه اراک، که در حاشیه این بازدید برگزار شد، میرنظامی رئیس شورای شهر اراک با اشاره به ظرفیت های فراوان دانشگاه اراک به عنوان دانشگاه جامع و معین استان در حوزه های مختلف از آمادگی مجموعه شهری اراک برای استفاده از این ظرفیت ها خبر داد.
در ادامه این نشست، هر یک از اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری اراک به بیان تعدادی از مهمترین چالش ها و مسائل شهر اراک که می تواند زمینه ساز همکاری با دانشگاه اراک باشد، پرداختند.
دکتر ذوالفقاری، سرپرست دانشگاه اراک، در این نشست مشترک با تاکید بر این که دانشگاه اراک در دوره جدید بدنبال بازکردن درهای دانشگاه به روی جامعه است اذعان داشت اصولا آموزش در دانشگاه باید از مواجهه با مسئله آغاز شود. وی در ادامه پیشنهاد داد که دانشگاه می تواند برای پرداختن به هر یک از مسائل شهری رویداد حل مسئله برگزار نماید. در ادامه، سایر اعضای هیئت رئیسه دانشگاه اراک نیز بر آمادگی کامل دانشگاه اراک برای کمک به مجموعه شهری تاکید نمودند.

آدرس کوتاه :