بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه اراک از سایت ساتبا در ساوه

بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه اراک از سایت ساتبا در ساوه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ در راستای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه اراک و سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا) و با هماهنگی انجام شده توسط پژوهشکده انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه اراک، اعضای هیئت علمی دانشگاه در تاریخ 1/12/1400 ضمن بازدید از سایت تولید بیوگاز از زیست توده، واقع در شهرستان ساوه، از نزدیک با امکانات و تجهیزات موجود آشنا شده و زمینه‌های همکاری فی‌مابین را مورد بررسی قرار دادند. قابل ذکر است که سایت مذکور دارای یک پایلوت نیمه صنعتی تولید بیوگاز از پسماند شهری و آزمایشگاه آنالیز گازهای تولیدی است.

آدرس کوتاه :