بازدید رئیس دانشگاه از حوزه معاونت فرهنگی و دیدار با کارکنان حوزه

بازدید رئیس دانشگاه از حوزه معاونت فرهنگی و دیدار با کارکنان حوزه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، صبح روز سه شنبه 12 مهرماه دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه اراک از حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی بازدید به عمل آوردند.

در این دیدار دکتر مجتبی ذوالفقاری با حضور در محل کار یکایک همکاران این حوزه، از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت رسانی در این حوزه قرار گرفت. کارمندان این حوزه نیز در فضایی صمیمی به بیان مشکلات و مسائل کاری و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود خدمت رسانی این حوزه پرداختند.

آدرس کوتاه :