بازدید رئیس دانشگاه از حوزه معاونت پژوهشی و فناوری و دیدار با کارکنان حوزه

بازدید رئیس دانشگاه از حوزه معاونت پژوهشی و فناوری و دیدار با کارکنان حوزه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، صبح روز شنبه 2 مهرماه سرپرست دانشگاه اراک به همراه سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی از حوزه معاونت پژوهشی و فناوری بازدید به عمل آوردند.

در این دیدار دکتر مجتبی ذوالفقاری با حضور در محل کار یکایک همکاران این حوزه، از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت رسانی در این حوزه قرار گرفت. کارمندان این حوزه نیز در فضایی صمیمی به بیان مشکلات و مسائل کاری و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود خدمت رسانی این حوزه پرداختند.

در ادامه نمایشگاه و فروشگاه کتاب های تخصصی انتشارات دانشگاه اراک در کتابخانه مرکزی افتتاح گردید.