بازدید رئیس دانشگاه از دانشکده علوم ورزشی و دیدار با کارکنان و اساتید دانشکده

بازدید رئیس دانشگاه از دانشکده علوم ورزشی و دیدار با کارکنان و اساتید دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، صبح روز دوشنبه 11 مهرماه رئیس دانشگاه اراک  از دانشکده علوم ورزشی بازدید به عمل آورد.

در این دیدار دکتر مجتبی ذوالفقاری با حضور در محل کار یکایک همکاران این دانشکده، از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت رسانی در این دانشکده قرار گرفت. کارمندان و اساتید این دانشکده نیز در فضایی صمیمی به بیان مشکلات و مسائل کاری و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود خدمت رسانی این دانشکده پرداختند.

 

آدرس کوتاه :