بازدید رئیس شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا) از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه اراک

بازدید رئیس شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا) از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ دکتر محمدصادق علیایی معاون دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا) روز یکشنبه مورخ 23 دیماه از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه اراک بازدید نمودند.