نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور از خوابگاه الزهرا

بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور از خوابگاه الزهرا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور در اولین روز از هفته خوابگاههای دانشجویی در خوابگاه دخترانه الزهرا دانشگاه اراک حضور یافت.

مهندس یزدان مهر ضمن بازدید از سلف دانشجویی،آشپزخانه ها و سایر امکانات رفاهی خوابگاه با حضور در اتاقهای دانشجویان از نزدیک در جریان وضعیت صنفی، رفاهی دانشجویان قرار گرفت. ایشان در ادامه  از سالنهای ورزشی و زمین چمن متعلق به خوابگاه  و همچنین سیستم جدید و گیتهای کنترل ورود و خروج دانشجویان بازدید نمودند.