اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور از خوابگاه الزهرا

بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور از خوابگاه الزهرا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان کشور در اولین روز از هفته خوابگاههای دانشجویی در خوابگاه دخترانه الزهرا دانشگاه اراک حضور یافت.

مهندس یزدان مهر ضمن بازدید از سلف دانشجویی،آشپزخانه ها و سایر امکانات رفاهی خوابگاه با حضور در اتاقهای دانشجویان از نزدیک در جریان وضعیت صنفی، رفاهی دانشجویان قرار گرفت. ایشان در ادامه  از سالنهای ورزشی و زمین چمن متعلق به خوابگاه  و همچنین سیستم جدید و گیتهای کنترل ورود و خروج دانشجویان بازدید نمودند.


دانشکده ها

ویدیو ها