بازدید رییس صندوق رفاه دانشجویان از دانشگاه اراک

رییس صندوق رفاه دانشجویان ومعاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان در دانشگاه اراک : نیاز به راه اندازی هرچه سریع تر خوابگاه ها داریم

بازدید رییس صندوق رفاه دانشجویان از دانشگاه اراک

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، در سفر یک روزه ریاست صندوق رفاه دانشجویان کشور به همراه معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان که به دعوت معاون دانشجویی دانشگاه اراک انجام پذیرفت، از خوابگاه های در دست تاسیس و پروژه های تربیت بدنی و رفاهی دانشگاه اراک بازدید به عمل آمد.

دکتر گنجی، ریاست صندوق رفاه دانشجویان کشور ضمن بازدید ازخوابگاه های ۱۵ خرداد و شهید فخری زاده دانشگاه اراک گفت: سیاست وزارت علوم توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات و توجه بیشتر به دانشگاه های کمتر توسعه یافته هست. خوابگاه های در دست بهره برداری دانشگاه اراک با توجه به موقعیت جغرافیایی خوب و حضور در دانشگاه می تواند محیط مطلوبی برای زندگی دانشجویی فراهم کنند.

دکتر گنجی در حاشیه این دیدار از آمادگی صندوق رفاه دانشجویان برای مساعدت به دانشگاه در چارچوب طرح ارتقاء خوابگاه ها و توسعه زیرساخت های حوزه ورزش خبر داد.

در این دیدار، دکتر ارژنگ، سرپرست معاونت امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با حضور در سلف سرویس غذاخوری دانشجویان و صحبت با آنان، کیفیت ارائه خدمات رفاهی به  دانشجویان را مطلوب دانست و گفت: توزیع و کیفیت غذا در این دانشگاه رضایت بخش است. وی همچنین اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی خوابگاه های جدید میزان ظرفیت خوابگاهی دانشگاه اراک به حد مطلوبی برسد.

در پایان این بازدید، جلسه ای مشترک با حضور رئیس صندوق رفاه دانشجویان و معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، ریاست دانشگاه اراک و معاون دانشجویی برگزار شد و ضمن تبادل نظر  پیشنهاداتی  برای بهبود وضعیت اسکان و تامین  اعتبارات تجهیز خوابگاه های جدید ارائه شد.

آدرس کوتاه :