بازدید سرپرست دانشگاه از حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

بازدید سرپرست دانشگاه از حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، صبح روز دوشنبه 7 شهریورماه و همزمان با هفته ی دولت، سرپرست دانشگاه اراک به همراه سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی از حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی بازدید به عمل آوردند.
در این دیدار دکتر مجتبی ذوالفقاری با حضور در محل کار یکایک همکاران این حوزه، ضمن تبریک روز کارمند به آنان، از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت رسانی در این حوزه قرار گرفت. کارمندان این حوزه نیز در فضایی صمیمی به بیان مشکلات و مسائل کاری و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود خدمت رسانی این حوزه پرداختند.
آدرس کوتاه :