اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

بازدید مشترک کارشناسان مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی و هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت استان مرکزی از ۳ مؤسسه غیردولتی- غیر انتفاعی

بازدید مشترک کارشناسان مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی و هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت استان مرکزی از ۳ مؤسسه غیردولتی- غیر انتفاعی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ کارشناسان مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم با همراهی دبیر و کارشناسان هیأت نظارت استان مرکزی از ۳ مؤسسه غیر دولتی _ غیر انتفاعی شهرستان ساوه بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید که در روز دوشنبه ششم مرداد ماه  سال جاری انجام شد، کیفیت آموزشی دو مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی رضویه و فن و دانش و چگونگی ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت این دو مؤسسه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه این بازدید مشترک، همچنین از فضای فیزیکی جدید و آماده بهره‌برداری مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی انرژی که در مساحتی به وسعت ۱۹۰۰۰ مترمربع با زیر بنای ۱۳۷۰ مترمربع احداث شده بود بازدید به عمل آمد.

ضمناً در این بازدید، فرآیند تأیید مدارک تحصیلی مؤسسات غیردولتی- غیرانتفاعی توسط دانشگاه منتخب استان مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است بر اساس آیین نامه واگذاری اختیار صدور تائیدیه تحصیلی و دانشنامه به دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی، اختیار اعطای صدور مدارک مؤسساتی مانند موسسه های غیردولتی- غیرانتفاعی، توسط دانشگاه منتخب استان صورت می پذیرد.

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان مرکزی، از ابتدای سال جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۴ موسسه آموزش عالی، پژوهشی و فناوری استان بازدید کرده اند.

بر اساس این گزارش، این بازدیدها شامل یک دانشگاه دولتی، یک مرکز و واحد دانشگاه پیام نور، یک آموزشکده فنی و حرفه ای، ۸ واحد و مرکز علمی کاربردی و ۳ موسسه غیر دولتی غیر انتفاعی بوده است.

شایان ذکر است در حال حاضر تعداد ۷۳ موسسه آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در این استان در حال فعالیت می باشند.


دانشکده ها

ویدیو ها