بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از دانشگاه اراک

به منظور ساماندهی مشاغل مزاحم اراضی ضلع جنوبی دانشگاه اراک انجام گردید:

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ در حاشیه سفر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن به استان مرکزی، جناب اقای دکتر نبیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیر کل دفتر فنی و عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی استان روز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه از دانشگاه اراک بازدید نمودند.

این بازدید در راستای اقدامات صورت گرفته در ارتباط با ساماندهی مشاغل مزاحم اراضی ضلع جنوبی دانشگاه انجام گردید.

در این بازدید بررسی های تخصصی جهت انتقال سند به نام دانشگاه اراک و در مرحله ی بعد تهاتر 28 هکتار اراضی ضلع جنوبی دانشگاه که مشاغل مزاحم در آن قرار دارد با بخش دیگری از اراضی دانشگاه صورت پذیرفت.

شایان ذکر است کارگروه ساماندهی اراضی ضلع جنوبی دانشگاه اراک از سال 1393 شکل گرفته است و تا کنون 14 جلسه با حضور مسئولین استان و دانشگاه برگزار گردیده است.

آدرس کوتاه :