بازدید معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور از دانشگاه اراک

بازدید معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور از دانشگاه اراک

 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک دکتر داداش پور، معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور به همراه هیئت همراه در روز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه از دانشگاه اراک بازدید به عمل آورد. 
در ابتدا دکتر داداش پور و هیئت همراه در نشست مشترکی با هیئت رئیسه و مدیران دانشگاه حاضر شدند. در این نشست، با توجه میزبانی دانشگاه اراک در ششمین المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان کشور در سال آینده با درخواست دانشگاه در خصوص تجهیز سالن های ورزشی موافقت بعمل آمد. همچنین در این نشست موضوع احداث خوابگاه دانشجویان متاهلی دانشگاه اراک مطرح گردید که با استقبال رئیس سازمان امور دانشجویان مواجه شد‌.
در ادامه دکتر داداش پور به همراه هیئت همراه و هیئت رئیسه دانشگاه با حضور در خوابگاه های دانشجویی ضمن بازدید از امکانات خوابگاهی به سمع نظرات و مشکلات دانشجویان پرداختند. در حاشیه این بازدید، زمین ورزشی روباز مجموعه خوابگاهی بهاران افتتاح گردید. 
پس از بازدید از دانشگاه اراک، رئیس سازمان دانشجویان کشور با حضور در کمیسیون دانشجویی استان مرکزی در جریان مشکلات و مسائل دانشگاه های استان مرکزی قرار گرفت.
آدرس کوتاه :