اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

بازدید هیات اسلوونیایی از دانشگاه اراک

بازدید هیات اسلوونیایی از دانشگاه اراک

بازدید هیات اسلوونیایی از دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، روز شنبه 24 مهرماه، هیاتی از دانشگاه  Mariboru کشور اسلوونی از دانشگاه اراک بازدید کردند. این هیات از آزمایشگاه های دانشکده های علوم پایه و فنی مهندسی بازدید بعمل آوردند و سپس در طی نشستی به معرفی دانشگاه خود و بررسی پتانسیل های همکاری میان دو دانشگاه اراک و Mariboru پرداختند.


دانشکده ها

ویدیو ها