با حضور استاندار استان مرکزی: از دانشجویان برتر دانشگاه اراک تقدیر گردید

با حضور استاندار استان مرکزی: از دانشجویان برتر دانشگاه اراک تقدیر گردید


با حضور استاندار استان مرکزی: از دانشجویان برتر دانشگاه اراک تقدیر گردید. مهندس قمی استاندار استان مرکزی در دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک در جمع دانشجویان ممتاز به فرایند شکل گیری انقلاب اسلامی و نقش دانشگاهها و جنبشهای دانشجوی در انقلاب اشاره نمودند . ایشان اظهار داشتند،یک نهضت فراگیر در سال 57 بر علیه استبداد داخلی و جریانات نظام ستم شاهی به پیروزی...

با حضور استاندار استان مرکزی: از دانشجویان برتر دانشگاه اراک تقدیر گردید

با حضور استاندار استان مرکزی: از دانشجویان برتر دانشگاه اراک تقدیر گردید. مهندس قمی استاندار استان مرکزی در دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک در جمع دانشجویان ممتاز به فرایند شکل گیری انقلاب اسلامی و نقش دانشگاهها و جنبشهای دانشجوی در انقلاب اشاره نمودند . ایشان اظهار داشتند،یک نهضت فراگیر در سال 57 بر علیه استبداد داخلی و جریانات نظام ستم شاهی به پیروزی...

با حضور استاندار استان مرکزی:

از دانشجویان برتر دانشگاه اراک تقدیر گردید.

مهندس قمی استاندار استان مرکزی در دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک در جمع دانشجویان ممتاز به فرایند شکل گیری انقلاب اسلامی و نقش دانشگاهها و جنبشهای دانشجوی در انقلاب  اشاره نمودند .

ایشان اظهار داشتند،یک نهضت فراگیر در سال 57 بر علیه استبداد داخلی و جریانات نظام ستم شاهی به پیروزی رسید و دردرون خود انقلاب ارزشهای بوجود آورد که به جای تک محوری،خود محور بودن را به مردم سپردند.

مهندس قمی در ادامه به فضای دانشگاهها و جنبشهای دانشجوی از سال 57 تا پیروزی انقلاب که منشاء حرکت مبارک بودن پرداختند .استاندار استان مرکزی با اشاره به سخنان حکیمانه امام راحل در زمینه نقش مردم در انتخابات بیان داشتند ؛امام به نقش مردم برای تعیین سرنوشت خودشان اعتماد کامل داشتند .

در این نشست دکتر سعید حمیدی رئیس دانشگا ه اراک به نقش و جایگاه علم در جامعه امروز پرداختند .ایشان بیان داشتند در دنیاامروز نیروی انسانی ماهر ،متخصص،توانمند و کوشا به عنوان محور توسعه می باشد.ملاکها و شاخصهای توسعه نسبت به گذشته تغییر یافته دیگر منابع طبیعی چون نفت ،گاز ومنابع معدنی به عنوان شاخصهای توسعه قلمداد نمی شوند .

دکترحمیدی درزمینه  روند توسعه علمی در کشور اظهار داشتند،کشور ایران اسلامی در زمینه تولید علمی در جهان رتبه 16 و در منطقه مقام اول را کسب نموده است.

ادامه نشست با برنامه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور استاندار مرکزی همراه بود. در پایان جلسه از 22 نفر دانشجویان برتر دانشگاه اراک در سه مقطع تحصیلی دکتری،کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته های مختلف  با اهداء لوح از آنها تقدیر گردید.

مشاهده تصاویر مراسم

کد خبر:925-110

25 آذر ماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

آدرس کوتاه :