بررسی ظرفیت های همکاری مشترک بین مدیران صنایع دریایی و اعضای هیات علمی دانشگاه های استان مرکزی

بررسی ظرفیت های همکاری مشترک بین مدیران صنایع دریایی و اعضای هیات علمی دانشگاه های استان مرکزی

 نشست بررسی ظرفیت های همکاری مشترک بین مدیران صنایع دریایی و اعضای هیات علمی دانشگاه های استان مرکزی در روز یکشنبه 1 خردادماه با حضور اعضای هیات علمی دانشگاههای اراک، صنعتی اراک، تفرش، آزاد اسلامی اراک و ساوه و مدیران و کارشناسان صنایع دریایی کشور در دانشگاه اراک برگزار شد.

در این نشست دو طرف به بحث و تبادل نظر در مورد زمینه های همکاری پژوهشی مشترک پرداختند. مدیران صنایع دریایی ضمن آشنایی با ظرفیت های علمی دانشگاه های استان به تشریح جزئیات نیازهای علمی و پژوهشی خود پرداختند. اساتید حاضر در جلسه نیز برای رفع نیازهای پژوهشی صنایع دریایی اعلام آمادگی نمودند. بازدید از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک و مرکز نوآوری مبین پایان بخش این جلسه مشترک بود.

آدرس کوتاه :