اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

برنامه ریزی پروژه ساخت خوابگاه دخترانه توسط بنیاد 15خرداد

برنامه ریزی پروژه ساخت خوابگاه دخترانه توسط بنیاد 15خرداد

در اواخر سال گذشته و با اعلام مساعدت بنیاد 15 خرداد، امکان سنجی ساخت خوابگاه های دخترانه توسط بنیاد مذکور در دانشگاه ها کلید خورد که با پیگیریهای مسئولین محترم دانشگاه در رتبه بندی صورت گرفته از سوی بنیاد پانزده خرداد، دانشگاه اراک در اولویت اول احداث خوابگاه دخترانه در بین دانشگاه های کشور با ظرفیت 220 نفر قرار گرفت.

در اولین گام از اجرای این پروژه، ناظر محترم پروژه جناب آقای مهندس آمره و هیئت همراه از سایت مرکزی دانشگاه و موقعیت مکانی زمین در نظر گرفته بازدید به عمل آوردند.


دانشکده ها

ویدیو ها