برگزاری آزمون وکالت 1402در دانشگاه اراک

همزمان با سراسر کشور

برگزاری آزمون وکالت 1402در دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک همزمان با سراسر کشور آزمون وکالت سال 1402استان مرکزی جمعه 13 مرداد در دانشگاه اراک برگزار شد.

دکتر شاه منصوری نماینده سازمان سنجش در دانشگاه اراک در این باره افزود: در آزمون وکالت سال 1402 استان 1600داوطلب خانم و آقا شرکت کردند.

وی افزود : از تعداد کل شرکت کنندگان 52درصد خانم ها و 48 درصد را آقایان تشکیل دادند.

نتایج این آزمون نیمه دوم شهریور ماه در پایگاه سازمان سنجش منتشر می شود.

آدرس کوتاه :