اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

برگزاری اولین جلسه از چهارمین دوره هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان مرکزی

برگزاری اولین جلسه از چهارمین دوره هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ اولین جلسه از چهارمین دوره هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان مرکزی در روز سه شنبه 28 آذر ماه ساعت ۱۰ صبح در اتاق شورای دفتر ریاست دانشگاه اراک برگزار گردید.

در این جلسه دکتر سعید حمیدی ریاست محترم دانشگاه ضمن خیر مقدم به  اعضای جدید هیات نظارت و معارفه ایشان، از ترکیب جدید اعضای هیات نظارت که ترکیبی  از دانشگاه های مختلف استان هستند ابراز خرسندی نمودند. ایشان به بررسی وضع موجود آموزش عالی استان مرکزی و کاهش تعداد دانشجویان اشاره نمودند در ادامه ایشان به ضرورت داشتن برنامه در بازدید ها و داشتن هدف بر مبنای ارتقای کیفیت آموزش، کیفیت پژوهش و دانشگاه کارآفرین اشاره نمودند. دکتر علی صباغی به آئین نامه جدید هیات نظارت استانی و لزوم تشکیل کارگروه ها اشاره نمودند؛ همچنین به جزئیات برنامه بازدید سه ماهه چهارم سال 1396 و لزوم مشارکت کلیه اعضاء در بازدیدها اشاره نمودند. در ادامه اعضای محترم هیات نظارت نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص بازدیدها و مسائل و مشکلات آموزش عالی بیان نمودند.

اعضای هیات نظارت، ارزیابی  وتضمین کیفیت استان مرکزی :

جناب آقای دکتر سعید حمیدی رئیس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان مرکزی

جناب آقای دکتر علی صباغی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان مرکزی

جناب آقای دکتر محمد سلیمان نژاد معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک و عضو حقوقی هیات

جناب آقای دکتر علیرضا فضلعلی معاون محترم پژوهشی دانشگاه اراک و عضو حقوقی هیات

جناب آقای دکتر علیرضا بهرامی معاون محترم دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه اراک و عضو حقوقی هیات

جناب آقای دکتر مصطفی یوسفی راد  عضو محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک و عضو حقیقی هیات

جناب آقای دکتر حامد دیلمی عضدی عضو محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک و عضو حقیقی هیات

جناب آقای دکتر عبدالعلی ذوالانواری ریاست محترم دانشگاه علمی و کاربردی و عضو حقیقی هیات

جناب آقای دکتر سهیل واشقانی  عضو محترم هیات علمی دانشگاه تفرش و عضو حقیقی هیات

جناب آقای دکتر محمد افضلی نژاد  عضو محترم هیات علمی دانشگاه تفرش و عضو حقیقی هیات

سرکار خانم دکتر شیرین پور ابراهیم عضو محترم هیات علمی دانشگاه پیام نور و عضو حقیقی هیات

جناب آقای دکتر بهروز قلائی عضو محترم هیات علمی دانشگاه فرهنگیان و عضو حقیقی هیات

جناب آقای مهرداد احمدی عضو محترم هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای و عضو حقیقی هیات


دانشکده ها

ویدیو ها