اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

برگزاری اولین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک در سال تحصیلی 97-96

برگزاری اولین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک در سال تحصیلی 97-96

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ اولین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر سال تحصیلی 97-96 این دانشگاه در روز دوشنبه 15 آبانماه ساعت 10 صبح به میزبانی دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و با حضور جناب آقای دکتر سعید حمیدی ریاست محترم دانشگاه و رئیس ستاد شاهد و ایثارگر, رئیس محترم بنیاد شهید وامور ایثارگران استان مرکزی و سایر اعضاء محترم ستاد شاهد و ایثارگر برگزار گردید.

هدف از برگزاری این جلسه  تعامل و هم اندیشی برای زدون چالش ها و موانع احتمالی موجود در مسیر علمی ، آموزشی و فرهنگی دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر در  نیمسال اول سال تحصیلی 97 -96  بود .

در این جلسه جناب آقای دکتر حمیدی ضمن عرض خوش آمد گویی به کلیه اعضاء محترم ستاد شاهد و ایثارگر، عنوان داشتند که  دانشگاه در کلیه موارد مربوط به مسائل علمی، آموزشی و فرهنگی دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر و یا حتی پیگیری امور مربوط به اساتید و همکاران شاهد و ایثارگر و حفظ کرامت این عزیزان اهتمام ویژه ای دارد.

در ادامه  جناب آقای دوخائی رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی از دانشگاه اراک به عنوان دانشگاه  برتر در سطح استان در جهت برقراری تعامل و وحدت بسیار نزدیک با بنیاد شهید و امور ایثارگران،  اهتمام ویژه در جهت توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و فعالیت های شاخص علمی و فرهنگی  در حوزه دانشجویان شاهد و ایثارگر تشکر ویژه نمودند. همچنین رئیس محترم اداره آموزش بنیاد شهید نیز عنوان داشتند که کاهش چشمگیر درصد مشروطی دانشجویان شاهد و ایثارگر و افزایش تعداد دانشجویان ساعی علمی و دارای رشد معدل و معدل برتر در این دانشگاه بسیار قابل ملاحظه و درخور تشکر و قدردانی از مجموعه دانشگاهی و دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشد سپس جناب آقای مهندس صیدی ضمن بیان اهمیت رسیدگی به امور مربوط به خانواده های شهداء و ایثارگران و حفظ کرامت این عزیزان از دیدگاه امام امت در خصوص  آمار و عملکرد دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال 96 گزارشی ارائه نموده و دستور جلسه را  قرائت نمودند که با  بررسی کلیه موارد دستور جلسه توسط اعضاء محترم ستاد، مصوباتی با موضوعات علمی - آموزشی و فرهنگی در حوزه امور مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر به تصویب رسید.


دانشکده ها

ویدیو ها