نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین دوره انتخابات هیأت ممیزه دانشگاه اراک

برگزاری اولین دوره انتخابات هیأت ممیزه دانشگاه اراک

اولین انتخابات هیأت ممیزه دانشگاه اراک در روز دوشنبه 95/11/18 ساعت 9 الی 12 در سطح 4 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، فنی و مهندسی و علوم پایه با حضور عوامل اجرایی و نظارتی برگزار شد. در این انتخابات که با مشارکت بسیار بالای اعضای هیات علمی دانشگاه در کمال سلامت برگزار شد اعضای حقیقی هیأت ممیزه برای دوره جدید به مدت 2 سال انتخاب شدند.

انتخابات هیأت ممیزه دانشگاه اراک