اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

برگزاری اولین دوره انتخابات هیأت ممیزه دانشگاه اراک

برگزاری اولین دوره انتخابات هیأت ممیزه دانشگاه اراک

اولین انتخابات هیأت ممیزه دانشگاه اراک در روز دوشنبه 95/11/18 ساعت 9 الی 12 در سطح 4 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، فنی و مهندسی و علوم پایه با حضور عوامل اجرایی و نظارتی برگزار شد. در این انتخابات که با مشارکت بسیار بالای اعضای هیات علمی دانشگاه در کمال سلامت برگزار شد اعضای حقیقی هیأت ممیزه برای دوره جدید به مدت 2 سال انتخاب شدند.

انتخابات هیأت ممیزه دانشگاه اراک

 

 

دانشکده ها

ویدیو ها