برگزاری اولین مجمع عمومی فارغ‌التحصیلان دانشگاه اراک

برگزاری اولین مجمع عمومی فارغ‌التحصیلان دانشگاه اراک


برگزاری اولین مجمع عمومی فارغ‌التحصیلان دانشگاه اراک انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه اراک به طور رسمی افتتاح شد و فارغ‌التحصیلان 40 سال گذشته این دانشگاه در نخستین مجمع عمومی خود در دانشگاه اراک گرد هم آمده و شورای عالی انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه اراک را تشکیل دادند.

برگزاری اولین مجمع عمومی فارغ‌التحصیلان دانشگاه اراک

برگزاری اولین مجمع عمومی فارغ‌التحصیلان دانشگاه اراک انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه اراک به طور رسمی افتتاح شد و فارغ‌التحصیلان 40 سال گذشته این دانشگاه در نخستین مجمع عمومی خود در دانشگاه اراک گرد هم آمده و شورای عالی انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه اراک را تشکیل دادند.

برگزاری اولین مجمع عمومی فارغ‌التحصیلان دانشگاه اراک

انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه اراک به طور رسمی افتتاح شد و فارغ‌التحصیلان 40 سال گذشته این دانشگاه در نخستین مجمع عمومی خود دردانشگاه اراک گرد هم آمده و شورای عالی انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه اراک را تشکیل دادند. دکتر امامعلی شعبانی دبیر علمی برگزاری همایش بزرگداشت دکتر قریب با اشاره به برگزاری اولین مجمع عمومی فارغ‌التحصیلان دانشگاه اراک در ادامه برگزاری این همایش گفت:  هدف از برگزاری نخستین مجمع عمومی انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه اراک ایجاد تعامل بین فارغ‌التحصیلان و دانشگاه اراک است.

وی افزود:بسیاری از دانشگاه‌های کهن رشد و شکوفایی خود را مدیون پیوند با فارغ‌التحصیلان خود
و استفاده از توانمندی‌های آنان هستند.دکترشعبانی تصریح کرد:‌ انجمن فارغ‌التحصیلان می‌تواندبه تقویت نظام علمی کشور و به خصوص دانشگاه مدد رساند و از حقوق صنفی و شئون اجتماعی فارغ‌التحصیلان دفاع کند.دکترشعبانی گفت: این انجمن همچنین می‌تواند واسطه دانشگاه با صنعت و جامعه باشد و امکانات و ظرفیت‌هایی را برای رشد هرچه بیشتردانشگاه مهیا سازد. با کارگروه‌هایی که تشکیل خواهد داد، می‌تواند در زمینهکارآفرینی نیز مؤثر باشد.

وی افزود: طی یک انتخابات رئیس مجمع عمومی انتخاب می‌شود و اساسنامه انجمن به بحث و رای گذاشته می‌شود و در نهایت انتخابات شوای عالی انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه اراک به مدت دو سال آغاز بکار می کند.

دکترشعبانی یکی از علل عدم رشد این دانشگاه را عدم ارتباط این دانشگاه با گذشته دانست و افزود: این کانون به رشد دانشگاه کمک خواهدکرد که طی آن برای دانشگاه امکانات فراهم شده و ایده‌هایی نو ارائه خواهد شد.

مدیراجتماعی دانشگاه اراک گفت: در فواصل پنج الی ششماه، فارغ‌التحصیلان در این مکان گردهم آمده و طینشست‌هایی، کمیته‌هایی تشکیل می‌شودو فعالیت‌ها گسترش پیدا می‌کند.وی با بیان اینکه در مجمع عمومی امروز بیش از 200فارغ‌التحصیل از چهار دهه گذشته دعوت شده‌اند، گفت: فارغ‌التحصیلان از ورودی دهه50 تا فارغ‌التحصیلان سال قبل و از میان همه‌ طیف‌ها در نشست حضور می‌‌یابند،همچنین اعضای هیئت مؤسس نیز از میان فارغ‌التحصیلان دهه 50 تا 80 و شامل چهار نفرآقا سه نفر خانم است.دکترشعبانی افزود: به زودی با راه‌اندازی دفتر
انجمن در این مکان و شروع فعالیت، سامانه انجمن فارغ‌التحصیلان نیز در سایتدانشگاه اراک قرار خواهد گرفت.

دکتر ذوالانوار رئیس هیئت مؤسس این انجمن در مجمع ذکر شده درباره ضرورت تأسیس انجمن فارغ‌التحصیلان گزارشی ارائه داد.قرائت تعداد دیگری از مقالات،‌ سخنرانی نوادگاناستاد، پخش کلیپ از زندگی استاد، شعرخوانی، ذکر خاطرات توسط دانشجویان استاد،گزارش انجمن مکاترونیک کشور در خصوص جایزه بزرگ دکتر قریب از بخش‌های دیگر اینهمایش بود. گزارش تصویری مراسم)(نقل از ایسنا)

کدخبر:902-110

18 مهرماه
1394

واحد خبرروابط عمومی

آدرس کوتاه :