اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

برگزاری اولین نشست رؤسای موسسات غیر انتفاعی استان مرکزی با مسئولین دانشگاه اراک

برگزاری اولین نشست رؤسای موسسات غیر انتفاعی استان مرکزی با مسئولین دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ به دعوت حسام شیخی رییس دفتر موسسات غیرانتفاعی استان مرکزی  اولین نشست روسای موسسات غیر انتفاعی استان مرکزی با مسئولین دانشگاه اراک تاریخ 27 اردیبهشت ماه در دانشگاه اراک برگزار گردید. هدف از تشکیل این جلسه تبیین اهداف  وظایف و برنامه های این دفتر تازه تاسیس در دانشگاه اراک برای موسسات و اتخاذ تصمیمات کلان جهت ارایه فرآیند این موسسات می باشد.

در این جلسه معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی، معاون دانشجویی و فرهنگی، مدیر امور آموزشی، رئیس دفتر نظارت و ارزیابی و رئیس دفتر موسسات غیر انتفاعی استان مرکزی هریک به تشریح موارد لازم در خصوص موسسات پرداختند و نتایج محسوسی برای ادامه فعالیت  این موسسات حاصل گردید.

دانشکده ها

ویدیو ها