اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

برگزاری اولین گردهمایی معاونین اداری و مالی دانشگاه ها و پارکهای علم و فناوری منطقه 4 کشور

برگزاری اولین گردهمایی معاونین اداری و مالی دانشگاه ها و پارکهای علم و فناوری منطقه 4 کشور

برگزاری اولین گردهمایی معاونین اداری و مالی دانشگاه ها و پارکهای علم و فناوری منطقه 4 کشور

نظر به انتصاب معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه جناب آقای دکتر صادقی به عنوان دبیر شورای معاونین اداری و مالی منطقه 4 کشور اولین گردهمایی معاونین اداری و مالی دانشگاه ها و پارکهای علم و فناوری منطقه 4 کشور در مورخ1395/02/15 در دانشگاه اراک برگزار شد.

این گردهمایی با محوریت بحث اصلاحیه آئین نامه های 4 گانه وزارت، بررسی آئین نامه تشکیل مناطق 10 گانه کشور و همچنین هماهنگی های بخشی و منطقه ای تشکیل شد.

در تقسیم بندیی صورت گرفته توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه های کشور در 10 منطقه اعلام شد که دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه 4 کشور با حضور استانهای مرکزی، قم، همدان و قزوین با محوریت دبیری در دانشگاه اراک تشکیل شد.

 

دانشکده ها

ویدیو ها