برگزاری جلسه تودیع و معارفه مدیر مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه اراک

با حضور معاون آموزش دانشگاه اراک صورت گرفت.

برگزاری جلسه تودیع و معارفه مدیر مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک  در این جلسه که با حضور دکتر شاه منصوری معاون آموزش دانشگاه اراک برگزار شد اززحمات و تلاش های دکتر معین طاهری تقدیر و طی حکمی دکتر سید مهدی طیبی به عنوان مدیر جدید مرکز آموزش های آزاد و مجازی معرفی شد.

دکتر شاه منصوری در حاشیه این جلسه گفت:تغییرات سریع در عرصه علم و فناوری باعث شده تا نیاز به مرکز آموزشی مکمل به نام مرکز آموزش آزاد در دانشگاه ضروری به نظر برسد.

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد های آموزشی و توجه به سلایق و نیاز های جامعه،صنعت و دانشجویان بر ایجاد فضاهای جدید آموزشی تاکید کرد و یکی از رسالت های مرکز آموزش آزاد دانشگاه را آموزش مهارت محور برشمرد.

 

آدرس کوتاه :