برگزاری جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

برگزاری جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛  اولین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 در روز دوشنبه مورخ 97/10/3 در اتاق شورای ساختمان دکتر قریب دانشگاه اراک با حضور دکتر حمیدی، رئیس دانشگاه و رئیس ستاد شاهد و ایثارگر، انصاریفر مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و معاونین، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اراک و معاونین و سایر اعضا ستاد شاهد و ایثارگر برگزار گردید.

در این جلسه دکتر حمیدی ضمن عرض خیر مقدم، یاد و خاطره مرحوم دوخایی، مدیر کل اسبق بنیاد شهید و امور ایثارگران و مرحومه خانم دکتر موسوی استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در گروه زبان و ادبیات فارسی را گرامی داشتند.  سپس ضمن بررسی، تعامل و  هم اندیشی در خصوص موارد دستور جلسه و کلیه موارد علمی- فرهنگی و ...دانشجویان شاهد و ایثارگر توسط اعضاء،  مهندس صیدی مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و دبیر ستاد  گزارشی از آمار و عملکرد آموزشی و فرهنگی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک در سال تحصیلی 98-97 ارائه دادند و به مواردی چند از موفقیت ها و ارتقاء علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک در سال گذشته اشاره نمودند: ازجمله انتخاب یک نفر دانشجوی نمونه شاهد و ایثارگر در جشنواره (کشوری) آموزشی - تحصیلی جایزه ملی ایثار سال 96, انتخاب و معرفی 3 دانشجوی ایثارگر نمونه دانشگاهی در فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه و تقدیر از 4  دانشجوی حائز کسب رتبه برتر در کنکور 97 توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اراک.

همچنین دانشجوی ایثارگر مقطع دکتری مهندسی شیمی نیز که به عنوان نماینده در جلسه حاضر بودند پیشنهاداتی در خصوص چاپ مجزای آثار علمی- پژوهشی دانشجویان شاهد و ایثارگر مقاطع تحصیلات تکمیلی مثل : مقالات، کتب و ... مطرح نمودند که بسیار مورد استقبال اعضاء قرار گرفت.

در پایان جلسه مصوباتی با موضوعات آموزشی – پژوهشی و فرهنگی در حوزه مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر به تصویب رسید.

 

 

آدرس کوتاه :