اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق در دانشگاه اراک

برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق در دانشگاه اراک

 برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق در دانشگاه اراک

دوره آموزشی اطفاء حریق از سوی حراست دانشگاه اراک با همکاری مدیریت محترم امور دانشجویی و با استفاده از اساتید مجرب وتوانمند مرکز آموزش سازمان آتش نشانی شهرداری اراک طی روزهای سه شنبه و چهار شنبه مورخ 23 و 95/06/24 با حضور شاغلین انتظامات، سرپرستان خوابگاه و نیروهای خدماتی دانشگاه در دو گروه 60 نفره (جمعاً 120 نفر) از ساعت 9 الی 12 در محوطه سایت پردیس دانشگاه اراک برگزار گردید.

شرکت کنندگان مطالب مورد نیاز دوره را به دو صورت تئوری و عملی گذرانده و علاوه بر آشنایی با انواع آتش و خاموش کننده ها، بصورت عملیاتی به مهار آتش با کپسولهای خاموش کننده پرداختند.

برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق در دانشگاه اراک

دوره آموزشی اطفاء حریق از سوی حراست دانشگاه اراک با همکاری مدیریت محترم امور دانشجویی و با استفاده از اساتید مجرب وتوانمند مرکز آموزش سازمان آتش نشانی شهرداری اراک طی روزهای سه شنبه و چهار شنبه مورخ 23 و 95/06/24 با حضور شاغلین انتظامات، سرپرستان خوابگاه و نیروهای خدماتی دانشگاه در دو گروه 60 نفره (جمعاً 120 نفر) از ساعت 9 الی 12 در محوطه سایت پردیس دانشگاه اراک برگزار گردید.

شرکت کنندگان مطالب مورد نیاز دوره را به دو صورت تئوری و عملی گذرانده و علاوه بر آشنایی با انواع آتش و خاموش کننده ها، بصورت عملیاتی به مهار آتش با کپسولهای خاموش کننده پرداختند.


دانشکده ها

ویدیو ها