برگزاری دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی

برگزاری دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی

دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی روز شنبه مورخ 98/07/20 در دانشکده فنی و مهندسی سالن علم الهدی برگزارشد.

 دکتر پیمان نمامیان، عضو هیات علمی گروه آموزشی حقوق هدف از برگزاری این دوره را ارتقاء سطح آگاهی و شناخت کارکنان و مدیران نسبت به مفاد حقوق شهروندی بعنوان یک شهروند بیان کرد.

دکتر نمامیان با اشاره به تعاریفی شهروند اظهار کرد: "شهروند" به فردی اطلاق می گردد که ضمن شناسایی حقوق فردی و اجتماعی خود از آن ها دفاع می کند. و "حقوق شهروندی" نیز مجموعه حقوقی که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند نسبت می گیرند.

وی ادامه داد: این منشور از سال 92 یعنی در همان ماه های اول دولت یازدهم ارائه شد که دارای 120 ماده است که برخی از مفاد آن از این قرار است :

1-برخورداری شهروندان از حق حیات و عدم سلب آن مگر به موجب قانون

2-اختصاص برنامه ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره های مناسب برای تامین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی بانوان بخصوص دوران باردای، زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت

3-حمایت از حقوق کودکان صرف نظر از جنسیت باید قطعا و بطور حتم حمایت شوند.

4- حق برخوداری شهروندان از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی  و بکارگیری همه امکانات خود را برای تامین شرایط جهت بهره مندی از این حق از سوی دولت و نیز مبارزه با مفاسد اخلاقی از جمله دروغ، ریا، تملق  

این دوره آموزشی در دو جلسه دیگر در روزهای دوشنبه و چهارشنبه مورخ 22 و 24 مهرماه جاری برگزار خواهد شد.