برگزاری دوره آموزشی گام دوم- رجب تا ظهور

برگزاری دوره آموزشی گام دوم- رجب تا ظهور

 دوره آموزشی رجب تا ظهور ویژه دانشجویان و کارکنان از ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ لغایت 31 فروردین ۱۳۹۸ به صورت مجازی برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت http://yon.ir/ecaraku ثبت نام نمایند.