اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

برگزاری مراسم تکریم و معارفه معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

برگزاری مراسم تکریم و معارفه معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ مراسم تکریم و معارفه معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی روز شنبه  5 اسفند ماه در اتاق شورا دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد. در این مراسم از زحمات و خدمات دکتر حسن مرادزاده معاون آموزشی و پژوهشی اسبق دانشکده فنی و مهندسی تقدیر و  دکتر فهیمه پرویزیان عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی جدید دانشکده فنی و مهندسی معرفی گردید.


دانشکده ها

ویدیو ها