برگزاری مسابقات فوتسال دانشجویان پسر به مناسبت گرامیداشت شهدای دانشجو