برگزاری مسابقات ورزشی همگانی به مناسبت روز دانشجو

برگزاری مسابقات ورزشی همگانی به مناسبت روز دانشجو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ همایش مسابقات همگانی به مناسبت 16 آذر روز دانشجو در تاریخ 18 لغایت 20 آذر ماه از ساعت 11 الی 12 ظهر در آیتم های ورزشی از جمله مسابقات طناب کشی و زدن ضربه پنالتی و پرتاب توپ مدیسن بال در محوطه ورودی هر دانشکده برگزارشد و جمع کثیری از دانشجویان در این همایش شرکت نمودند و در پایان مسابقات به تمامی شرکت کنندکان جوایزی اهدا گردید.

این مسابقات در روز یکشنبه مورخ 18 آذر ماه در دانشکده علوم پایه و روز دوشنبه مورخ 19 آذر ماه در محوطه دانشکده فنی و مهندسی و روز سه شنبه مورخ 20 آذرماه در محوطه دانشکده علوم انسانی و در روز دوشنبه مورخ 26 آذر ماه ویژه دانشکده علوم ورزشی در زمین چمن مصنوعی برگزارخواهد شد.

آدرس کوتاه :