برگزاری نخستین دوره تابستانه سواد سیاسی در دانشگاه اراک

برگزاری نخستین دوره تابستانه سواد سیاسی در دانشگاه اراک

آگاهی سیاسی و علم سیاست از علوم اجتماعی هستند که در عرصه اجتماعی امروز کاربرد فراوانی دارند هرچه انسان ها دانش سیاسی و آگاهی سیاسی بیشتری داشته باشند نتیجتاً نوع ارتباط و رفتار آنها در جامعه معقول و منطقی تر خواهد بود. فراگیری علوم سیاسی و روش های آن و نهایتاً آگاهی سیاسی، نه تنها عموم جامعه را در شناخت پدیده های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ...یاری می کند بلکه این امکان را فراهم می نماید که نخبگان و خواص سیاسی در مقابل رخدادها و پدیده ها، موضوع صحیح و مناسبی را اتخاذ نموده و خط مشی آینده را بر اساس اصول مشخص تری پایه گذاری نمایند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، اولین دوره تابستانه سواد سیاسی به همت گروه علوم سیاسی دانشگاه اراک و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک و با همکاری مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاور میانه و مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی از تاریخ ۱۶ لغایت ۲۰ مرداد ماه در دانشگاه اراک برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این دوره  آن است که با استفاده از آموزش های علمی کوتاه مدت شرکت کنندگان را با پیچیدگی های پدیده ها و روندهای سیاسی آشنا کرده و آنان را در راستای نیل به قوه تحلیل مسائل سیاسی کمک نماید. گفتنی است این دوره به صورت برخط برگزار شده و هزینه ثبت نام برای دانشجویان دانشگاه اراک همراه با ۵۰ درصد تخفیف خواهد بود.