اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

برگزاری نشست تخصصی دانشگاه، شهر صنعتی و سبک زندگی

برگزاری نشست تخصصی دانشگاه، شهر صنعتی و سبک زندگی

به همت امور فرهنگی دانشگاه و با همکاری پژوهشکده فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اولین نشست تخصصی دانشگاه، شهر صنعتی و سبک زندگی با حضور معاونین، مدیران و کارشناسان فرهنگی استان 27 بهمن ماه در سالن دفاعیه دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

دکتر موسوی پور عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی، دکتر بهرامی عضو هیأت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دکتر آقا محمدی عضو هیأت علمی گروه تاریخ، دکتر حسین زاده، سرکار خانم دکتر توسکی، سرکار خانم دکتر امینی از سخنرانان این نشست بودند.

 

موضوعات سخنرانان نشست:

آقای دکتر بهرامی: ورزش، سلامت و نشاط دانشجویان

آقای دکتر موسوی پور: نیازسنجی فرهنگی در دانشگاه اراک

خانم دکتر توسکی: اوقات فراغت دانشجویان

خانم دکتر امینی: ارتباطات اجتماعی در دوران دانشجویی

آقای دکتر آقا محمدی: حقوق شهروندی و حقوق دانشجویی

آقای دکتر حسین زاده: امرفرهنگی و امر اجتماعی در دانشگاه

 


دانشکده ها

ویدیو ها