برگزاری نشست تخصصی "فرصتها و تهدیدهای مهاجرتهای خارجی در ایران ( با تاکید بر استان مرکزی)" در دانشگاه اراک

برگزاری نشست تخصصی "فرصتها و تهدیدهای مهاجرتهای خارجی در ایران ( با تاکید بر استان مرکزی)" در دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک نشست تخصصی فرصتها و تهدید های مهاجرت های خارجی در ایران(با تاکید بر استان مرکزی) با حضور نظری معاون سیاسی امنیتی ، باقری مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی و آدینه مدیر امور اتباع خارجی استانداری مرکزی در سالن دفاعیه دانشکده علوم انسانی با همکاری پژوهشکده علم، فرهنگ و تمدن اسلامی و انجمن جمعیت شناسی ایران و استانداری مرکزی برگزار شد.

در این نشست دکتر رسول صادقی نائب رئیس انجمن جمعیت شناسی و دانشیار دانشگاه تهران گفت: مهاجرتهای خارجی مشکلات زیادی را برای کشورهای مقصد مهاجرت ایجاد می کنند که ایران هم از این موضوع مستثنی نیست.

در ادامه درباره آخرین وضعیت مشکلات و فرصتهای مهاجران خارجی در استان مرکزی بحث و تبادل نظر شد.