برگزاری نشست پرسش و پاسخ به مناسبت روز دانشجو

برگزاری نشست پرسش و پاسخ به مناسبت روز دانشجو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک در روز چهارشنبه 16 آذرماه و به مناسبت روز دانشجو  و به همت انجمن های علمی (دانشجویی) علوم سیاسی و حقوق و همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اراک و همچنن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی نشست پرسش و پاسخ در سال 8 شهریور دانشگاه اراک با سخنرانی دکتر سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار گردید.

در این  نشست ضمن بیان موضوعات سیاسی روز از سوی سخنران جلسه دانشجویان نیز به طرح سئوالات، دغدغه ها سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود در قالب پرسش و پاسخ پرداختند.