اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

برگزاری همایش "تحلیل و بررسی امنیت درفضای مجازی"

برگزاری همایش "تحلیل و بررسی امنیت درفضای مجازی"

به همت حوزه حراست دانشگاه همایش"تحلیل و بررسی امنیت درفضای مجازی" در تاریخ27 دی ماه در سالن 8 شهریور برگزار گردید.

230 نفر از اساتید و مدیران دانشگاه به همراه تعدادی از اساتید مدعو از دانشگاههای علمی و کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور در این همایش شرکت نمودند.

پیامدهای مثبت و منفی استفاده از فضای مجازی و فرصت ها و تهدیدهای استفاده از این فناوری مهمترین بخش مباحث مطرح شده در این همایش بود.


دانشکده ها

ویدیو ها