اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

برگزاری پیش رویداد کارآفرینی در 54 ساعت کشاورزی هوشمند

برگزاری پیش رویداد کارآفرینی در 54 ساعت کشاورزی هوشمند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ پیش رویداد کارآفرینی در 54 ساعت کشاورزی هوشمند به همت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه در تاریخ 14 اسفند ماه در سالن هشت شهریور دانشگاه برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دکتر صالحی ارجمند رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه با اشاره به تغییر شرایط کنونی کشور و دانشگاهها افزودند: آموزش نیاز به انگیزه دارد و متاسفانه مشکلات متعددی در سیستم آموزشی در سطح کلان وجود دارد که ما باید سعی نماییم در سطح دانشگاه این مشکلات را مرتفع نماییم.
ایشان در ادامه بر لزوم آموزش خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در دانشگاهها تاکید نموده و افزودند: دانشجویان با شرکت در این دوره های کارآفرینی می توانند ایده های ذهنی خلاق خود را از طریق تیم سازی تجاری  نموده و در نهایت وارد عرصه تولید نمایند.
در ادامه دکتر علیرضا فیض بخش استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد و موسس و مدیر دفتر خلاقیت و توسعه کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در ارتباط با کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت مطالب خود را ارائه نمودند. ایشان تاکید نمودند کارآفرینی بیشتر از ایده نیازمند تلاش مستمر می باشد و سماجت در پیاده سازی ایده نکته ی بسیار ضروری و مهم محسوب می شود.
توجه به چشم انداز توسعه و کارآفرینی نیز از دیگر مباجثی بود که ایشان مطرح نمودند.
در ادامه مهندس زمانی به ارائه مطلب با عنوان ایده پردازی خلاقیت و آموزش ارائه ایده در 60 ثانیه پرداختند. در پایان به فعالان این رویداد به قید قرعه هدایایی اهداء گردید.


دانشکده ها

ویدیو ها