برگزاری کارگاه رایگان و مجازیِ «آشنایی با تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان (طرح شهید وزوایی)» در بنیاد نخبگان استان مرکزی

برگزاری کارگاه رایگان و مجازیِ «آشنایی با تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان (طرح شهید وزوایی)» در بنیاد نخبگان استان مرکزی

جهت مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

آدرس کوتاه :