برگزاری کارگاه های هفته سرآمدی آموزش در دانشگاه اراک

برگزاری کارگاه های هفته سرآمدی آموزش در دانشگاه اراک


سلسله کارگاه های هفته سرآمدی آموزش با هدف دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی در حوزه رویکردهای نوین تدریس برگزار شد.

برگزاری کارگاه های هفته سرآمدی آموزش در دانشگاه اراک

سلسله کارگاه های هفته سرآمدی آموزش با هدف دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی در حوزه رویکردهای نوین تدریس برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کارگاه های هفته سرآمدی آموزش دانشگاه اراک با شعار «دانایی، توانایی» به همت معاونت آموزشی، مرکز فناوری های نوین آموزشی و دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با هدف دانش افزایی و توانمندسازی اعضای محترم هیات علمی در حوزه رویکردهای نوین تدریس با حضور دکتر ذوالفقاری رئیس دانشگاه برگزار شد.

در این دوره دانش افزایی سه روزه، موضوع " تدریس مبتنی بر واقعیت: راهبردی نوین در حکمرانی آموزش عالی " توسط دکتر مجتبی ذوالفقاری و دکتر رحیم مرادی و دوره «همتاارزیابی در آموزش عالی: سنجشی نوین در آموزش های مبتنی بر فناوری» توسط دکتر رحیم مرادی و همچنین دوره «کاربرد هوش مصنوعی در آموزش و پژوهش» توسط دکتر محسن باقری ارائه شد.

آدرس کوتاه :