برگزاری کرسی علمی- ترویجی با موضوع 《تحول در علوم‌انسانی؛ بایسته‌ها و موانع》

برگزاری کرسی علمی- ترویجی با موضوع 《تحول در علوم‌انسانی؛ بایسته‌ها و موانع》

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک در روز شنبه ۲۶ آذر ماه کرسی علمی-ترویجی با موضوع تحول در علوم‌انسانی؛ بایسته‌ها و موانع با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مهدی ایمانی‌مقدم عضو هیات علمی دانشگاه اراک، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر احمد سعیدی عضو هیات علمی موسسه امام خمینی (ره) و دکتر محمدرضا قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه اراک در حضور اعضای هیات علمی و دانشجویان در سالن دفاعیه دانشکده علوم‌انسانی برگزار گردید.

آدرس کوتاه :