برگزاری کرسی علمی- ترویجی با موضوع 《ضرورت فانتزی در کتاب‌های درسی دانش‌آموزان》

برگزاری کرسی علمی- ترویجی با موضوع 《ضرورت فانتزی در کتاب‌های درسی دانش‌آموزان》

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک در روز سه‌شنبه ۱۳ دی ماه کرسی علمی-ترویجی با موضوع ضرورت فانتزی در کتاب‌های درسی دانش‌آموزان با ارائه دکتر فاطمه سلطانی عضو هیات علمی دانشگاه اراک در حضور اعضای هیات علمی و دانشجویان در سالن دفاعیه دانشکده علوم‌انسانی برگزار گردید.