برگزاری کرسی علمی- ترویجی با موضوع 《مدیریت سیاسی زنان؛ چالش ها، موانع و الزامات》

برگزاری کرسی علمی- ترویجی با موضوع 《مدیریت سیاسی زنان؛ چالش ها، موانع و الزامات》

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک در روز سه‌شنبه 2 خرداد ماه کرسی علمی-ترویجی با موضوع مدیریت سیاسی زنان؛ چالش ها، موانع و الزامات با ارائه دکترسیده آمنه میرخشخو عضو هیات علمی دانشگاه اراک در حضور اعضای هیات علمی و دانشجویان در سالن دفاعیه دانشکده علوم‌انسانی برگزار گردید.

 

آدرس کوتاه :